top of page

Current Pre-Order
 

Straight from the Heart
 

.מזמינה אותך להצטרף לתהליך ייצור מקומי, מקיים ושמח של תיקים והפתעות הנוצרו מאהבה

להנות מהנחה המתאפשרת בזכות התמיכה הראשונית ולשריין לך את האמת שלך לשנה החדשה

 ♡  חי שקלים מכל הזמנה יתרמו בשמכם לבית של סולידריות  ♡

heart.gif
bottom of page